LähiTapiola
TerveysHelppi
Kirjaudu sisään

Miten voin hoitaa alle 12-vuotiaan lapseni asioita?

TerveysHelppi-sovelluksessa Näet Vakuutukset-välilehdellä myös vakuutettujen lastesi vakuutukset. Valitse "Lisää lapsi" jos vakuutuskorttia ei näy. Sen jälkeen aloittaessasi keskustelun, voit valita lapsesi "Ketä asia koskee?" -kohdassa.

Käyttäessäsi TerveysHelppiä selaimella, voit lisätä lapsesi aloittaessasi chatin.

Huomaathan että sinun tulee olla lapsen huoltaja Väestörekisterikeskuksen tiedoissa jotta lapsen lisääminen onnistuu.

Vastasyntynyneet lapset

Vastasyntyneen lapsen tietojen päivittyminen väestörekisterikeskuksen kaikkiin palveluihin voi kestää useamman kuukauden. Mikäli vauvan lisääminen sovellukseen ei onnistu, voit hoitaa hänen asiaansa ottamalla puhelimitse yhteyttä TerveysHelppiin 0206 1000.

Miten voin hoitaa 12 vuotta täyttäneen lapseni asioita?

Lapsen täyttäessä 12 vuotta potilaslaki edellyttää lapsen kirjallista suostumusta TerveysHelpin kautta asioimiseen. Tämän jälkeen voit lisätä lapsen (ks ohjeet yllä) ja käyttää TerveysHelppiä myös yli 12 vuotiaan lapsen asiointiin. Lapsen täyttäessä 15 vuotta suostumus tarvitaan uudelleen.

Lataa TerveysHelpin suostumuslomake (pdf) Kuvaa tai skannaa täytetty ja allekirjoitettu lomake, ja toimita lomake osoitteeseen perheliitos@mehilainen.fi tai Mehiläisen toimipisteeseen. Voit täyttää lomakkeen myös toimipisteessä.

Lapsen täyttäessä 15 vuotta suostumus tarvitaan uudelleen.

Lasten asioiden hoitamisesta

Potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 9§:n mukaan: ”Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.” Lain perusteluissa todetaan, että yli 12-vuotias lapsi käytännössä miltei aina voidaan katsoa kypsäksi ottamaan kantaa hoitoihinsa.

Huoltaja voi lisätä 0-11-vuotiaan lapsen perheprofiiliin Terveyshelppi-sovelluksessa. Lapsen täyttäessä 12 vuotta, sulkeutuu huoltajan mahdollisuus asioida lapsen asioissa sovelluksen kautta.

Jos huoltaja haluaa asioida 12 vuotta täyttäneen ja tätä vanhemman lapsen asioissa, pitää lapsen antaa huoltajalleen erityinen suostumus tähän. 12-14-vuotiaana annettu suostumus on voimassa, kunnes lapsi täyttää 15 vuotta, jonka jälkeen lapsi voi vastaavalla tavalla uusia suostumuksensa. Tällöin suostumus on voimassa kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, jolloin hänet poistetaan joka tapauksessa huoltajan perheprofiilista.

Annettu suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa allekirjoittamalla asiakirja lääkärikeskuksessa. Tällöin sekä lapsen että huoltajan on oltava paikalla ja todistettava henkilöllisyytensä. Suostumus on annettava niin haluttaessa kummallekin vanhemmalle erikseen.